Historik – tidslinje

Idemanden bag projekt SwanVika er finansmanden og tidligere administrerende direktør for Morningstar Danmark, Peter Meyer, som er vokset op i det gamle Møllehus ved Bech’s Stubmølle – nabogrunden til SwanVika. Fra helt ung, hvor han om sommeren plukkede jordbær for Gartner Smil, begyndte Peter Meyer at udtænke planer for Svaneke.

“Det må gerne ”lugte” lidt af sort tjære, saltvand, tang og hav og være i pagt med både naturen/skoven/klipperne og Svaneke by, vandtårn og stubmølle…. på en eller anden måde…..sådan lidt ”råt” – men med lidt indbygget raffinement.

I 2014 kom drømmen om at bygge SwanVika et skridt nærmere da Peter Meyer med sit investeringsselskab, Carpe Diem Invest, købte Svaneke Familie Camping på Møllebakken 8 med henblik på at udvikle et unikt boligprojekt, enten som erhvervsmæssig udlejning, (Hotel projekt) og/eller på et senere tidspunkt med salg af de enkelte enheder/boliger for øje. Med reference til arkitekt Jørn Utzons vandtårn, som ligger i ”baghaven” af campingpladsen, blev sønnen arkitekt Kim Utzon kontaktet med henblik på at tegne og skitsere et passende projekt, som dynamisk ville inkorporere grundens unikke beliggenhed og de omkringliggende naturskønne forhold.

Denne opgave blev fuldt ud løst personligt af Kim Utzon og således efterfølgende præsenteret for Bornholms Regions Kommune (BRK) i november 2014, da byggeriet ville kræve mindre justeringer til kommune- og lokalplanen for området.

Begejstringen var stor i BRK og man foreslog i december 2014 at projektet blev Bornholms indspil til forsøgsordningen for Kyst- og Naturturisme – https://erhvervsstyrelsen.dk/forsoegsordning-kyst-og-naturturisme , da de tre hovedkriterier fastsat i planloven og i en eventuel ansøgning var opfyldt. Desværre var Erhvervsstyrelsen af en anden opfattelse – og selvom der var megen ros til projektet af selveste Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen – blev projektet efter næsten et års arbejde i oktober 2015 vejet og fundet for let i relation til et af kriterierne omhandlende tiltrækning af udenlandske turister. Helt uforståeligt, da det netop var hovedessensen i SwanVika projektet at tiltrække udenlandske (og indenlandske) gæster med en anden indgangsvinkel til det at holde ferie, hvor unikke og dermed noget dyrere oplevelser ligger i højsædet.

Bornholm har hårdt brug for en opgradering og lige nøjagtig den type kvalitetsturisme, hvor forbruget og pengene sidder lidt løsere end normalt. Som trøst meddelte Erhvervs- og vækstministeriet dog i afslaget, at Naturstyrelsen o.a. relevante myndigheder vil se velvilligt på en ansøgning om badehus og badefaciliteter på Hammerslet – et tilbud som ikke vil blive afslået når byggeriet går i gang.

Primo året 2016 – og som oprindeligt aftalt med BRK – gik myndighedsbehandlingen med at gennemføre projekt SwanVika via de normale kanaler således i gang og godt et år efter, den 23. januar 2017, blev de nødvendige ændringer til områdets Kommune- og Lokalplan endeligt politisk godkendt af en enig kommunalbestyrelse på nær Enhedslisten.

Som noget helt særligt gav BRK tilladelse til, at SwanVika boligerne kunne få den særlige status ”boliger uden bopælspligt”. Det vil sige, at man som køber af en SwanVika bolig selv kan bestemme, om boligen skal anvendes til helårsbeboelse, som fritidsbolig eller til udlejning. Ifølge kommunen er denne status yderst sjælden i Svaneke

På dette positive grundlag skulle dette store og kostelige hoveddetail planlægningsarbejde gå i gang i 2017, og projektet fra A til Z komme i udbud. Såfremt det var muligt at gå i gang med denne detailplanlægning og udbudsrunde i efteråret 2017, var det forventet at byggeriet skulle stå klart til indflytning i vinteren 2018.

Desværre ramte en tragedie i 2017, da Peter Meyer blev diagnosticeret med den frygtelige sygdom ALS. Alt vedr. projektet blev indstillet på ubestemt tid og i efteråret 2018 døde Peter efter et relativt kort sygdomsforløb. Dette var et ubegribeligt tab for hele familien som i tiden efter var i dyb sorg.

Projektets fremtid var uvis, og efter 2 år og mange overvejelser besluttede Peters familie i 2020 at genoptage projektet, med henblik på at udføre det efter Peters vision og ønsker. Der er derfor lagt meget tid og kærlighed i projektet, som familien har tilpasset og opdateret, så de nyeste tendenser følges, men stadig med øje for Peters vision.

Bygherrens oplæg:

“Det må gerne ”lugte” lidt af sort tjære, saltvand, tang og hav og være i pagt med både naturen/skoven/klipperne og Svaneke by, vandtårn og stubmølle….på en eller anden måde…..sådan lidt ”råt” – men med lidt indbygget raffinement.

UNIKT – er det ene ord som bedst dækker og beskriver projekt SwanVika, som opfører 14 arkitekttegnede boliger i tre klynger skitseret af Kim Utzon Arkitekter.

Utzons Visioner

”Arkitekturs vigtigste rolle er at skabe værdige rammer om menneskers liv.

God arkitektur kan i særlige tilfælde skabe en stemning lig den man får, når man bevæges af et musikstykke. Vi forsøger at anvende al vores erfaring og alle de indtryk, vi har fået igennem livet i vores målrettede søgen efter en ærlig og udtryksfuld arkitektur. Hvordan lyset falder ind gennem et højtsiddende vindue i et kirkerum, hvordan en stålkonstruktion udtrykker den store spændvidde i en banegård eller hvordan et materiale patinerer med tiden og dermed har sin egen historie at fortælle os.”

Kim Utzon, arkitekt MAA BDA

Swanwika – Boligbebyggelse på Bornholm

Forslag til en boligbebyggelse ved Svaneke på Bornholm. Boligbebyggelsen kiler sig ind i landskabet, så kigget ned over skråningen mod havet bevares, og alle bolig-enheder har havudsigt. Hver klynge af huse består af to til fire huse af varierende størrelse, mens et fælleshus placeres i lavningen mod syd.

De enkelte boligenheder består af moduler, der kan bygges sammen og derved skabe forskellige størrelse boliger. Som udgangspunkt vil en bolig bestå af to værelsesmoduler, et køkken/stue-modul og et toilet/bad-modul. Herpå kan eventuelt kobles et eller to værelsesmoduler. Enhederne varierer således i størrelse fra ca. 70 til ca. 95 m2 og fra to til fire værelser. Boligerne lægges på en hævet plint af granit, der skaber private uderum for beboerne, og fremhæver bebyggelsens karakter som værende vokset ud af landskabet.

Klik her for at læse Kim Utzons fulde projektbeskrivelse.

Bygherre:

Rådgiver:

Entreprenør: